• Azərbaycan, Baki, AZ1029; Z.Bunyadov pros. 110K
  • +99412 514 1669
  • office@kaskad.az
MƏHSULLARIMIZ

MÜHƏRRİKLƏR

"KASKAD-HİDRO" MMC  həmçinin mühərriklərin çatdırılması ilə də məşğul olur. Məhsullar ümumi sənaye üçün nəzərdə tutulmuş üç fazalı asinxron mühərriklər, həmçinin xüsusi modifikasiyadan: partlamadan qorunan, bir fazalı mühərriklər, liftlər üçün mühərriklər, soyuducu maşınların kompressorları, əlektrik vibromaşınlar, magistral elektrovozların köməkçi mexanizmlərindən, sovurucu maşınlardan ibarətdir.

Qoruma dərəcisindən asılı olaraq, elektrik mühərrikləri müxtəlif məqsədlər üçün(damcıdan qorumaq, qapalı havalanan, partlayışdan qorunan) istehsal edilirlər və müxtəlif mühit zonalarında(soyuq mühitdən tropik mühitədək) istismar olunması üçün nəzərdə tutulmuşlar. Biz AO "Electromash", Ruselprom, ZVI, SEZ, LEZ kimi şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik.