• Azərbaycan, Baki, AZ1029; Z.Bunyadov pros. 110K
  • +99412 514 1669
  • office@kaskad.az
MƏHSULLARIMIZ

TRANSFORMATORLAR VƏ YARIMSTANSİYALAR

Verilən parametrləri nəzərə almaqla, istifadə nöqtələrinə elektrik cərəyanının verilməsi xüsusi qurğu ilə - müxtəlif növ transformatorlarla təmin edilir. Yarımstansiyalar azaldan və yüksəldən transformatorlardan həmçinin cərəyanın paylanması və idarə olunması bloklarının kompleksindən ibarətdir. Ayrı kateqoriya olaraq, verilən cərəyanın növünü və tezliyini dəyişməyə xidmət edən çevirici yarımstansiyalar seçilirlər. Transformator avadanlığının o cümlədən yarımstansiyaların seçilməsində əsas parametr olaraq, onun istismar şəraitinə və nəzərdə tutulan hesablanmış yüklülüyə uyğunlaşmasıdır. 

"KASKAD-HİDRO" MMC - ABB, ATEF, KVVT, Zaporojtransformator və s. şirkətlərlə əməkdaşlıq edir.