• Azərbaycan, Baki, AZ1029; Z.Bunyadov pros. 110K
  • +99412 514 1669
  • office@kaskad.az
MƏHSULLARIMIZ

GENİŞLƏNMƏ ÇƏNLƏRİ

Genişləndirici çənlər qızdırıcı sisitemlərdə, qızdırıldıqda genişlənən suyun həcmini kompensasiya etmək üçün tətəbiq edilir.Onu da qeyd edə ki suyun sıxılması cəhdi həcmin gözlənilməz artmasına gətirir.

 

Qızdırıcı sistemlərdə suyun  öz həcmini artıra bilməsi imkanı olmalıdır. Membran genişlənən çənlərin daxili, iki hissəyə membran ilə bölünürlər. Bir hissəsi sistemə qoşulur, ikinci hissəsi isə hava ilə. İsitilik zamanı istilikdaşıyan genişlənən çənə axaraq genişlənir, çəndəki hava isə sıxılır. Biz MASDAF, Depomax, Pedrollo kimi şirkətlərlə əməkdaşləq edirik.